6.8 C
Благоевград
19.04.2024
Новини от ЮгозападаПоследни новини

Атанас Стоянов: Сандански е общият ни дом, ще продължим да го развиваме заедно!

Атанас Стоянов е роден, отраснал и живее в град Сандански. Семеен, с едно дете.
Висшето си образование завършва в Софийски университет “Св. Климент Охридски”, специалност
“Право”. През периода на 2003-2007 г. е общински съветник в ОбС – Сандански, а през
периода на 2008-2014 г. става негов председател.
Четири мандата е председател на Сдружението на Югозападните общини – 2011-2014
г./2019-2023 г. От 2008 г. до 2019 г. е председател на Народно читалище “Отец
Паисий-1919”, град Сандански. Народен представител е в 43-ото и 44-ото народно
събрание.
Избран е за кмет на община Сандански през 2019 година, като през мандата два пъти
получава наградата “Кмет на годината”.

Г-н Стоянов, зад гърба си вече имате един мандат като кмет на община Сандански, защо
решихте да се кандидатирате отново?

Сандански е нашият роден град. Винаги съм се чувствал ангажиран с неговото бъдеще. През
годините, в които бях председател на Общинския съвет, народен представител, а и като
читалищен деятел, активно се стремях да подпомагам с работата си нашия град и общината.
През 4-годишния период като кмет осъзнавах още по-голямата отговорност, която нося, и
затова не спрях да търся възможности за развитието на местната ни общност във всички
сфери на обществения живот. Щастлив съм, че в нелеката, но пък ползотворна обществена
дейност за Сандански, винаги съм срещал разбиране и подкрепа от хората. Това ми дава
увереност в тези избори отново да потърся доверието на моите съграждани.

4 години не са кратък, но не са и дълъг период, когато става въпрос за развитието на
една община. За кое Ви стигна времето и за кое се оказа недостатъчно?

Всеки кмет би искал да изпълни всички свои ангажименти в най-кратки срокове и да има
магическа формула за това. Има фактори обаче, които се оказват невъзможни за
заобикаляне – като време и средства, които забавят реализирането на всяка добра идея.
Преди 4 години ние си поставихме амбициозни цели и днес можем да се похвалим с немалко
неща. Успяхме да изградим бул. “Европа” и да го превърнем в модерен, приветлив вход на
града – такъв, какъвто Сандански заслужава. Извършихме и реконструкция на пътя между
селата Катунци и Златолист. Направихме реконструкцията и ремонт на възлови улици в град
Сандански – “Славянка”, “Малешевскa”, “Кръстьо Хаджииванов”, “Петър Берон”,
“Дезудава”, “Райски път”, “Никола Вапцаров”, “Асен Хадживасилев , Даскал Козарев”,
“Любен Каравелов” и редица други. Нови улици са изградени и в селата Катунци, Склаве,
Ново Делчево, Дамяница, Петрово. Успяхме да построим и оборудваме изцяло нови,
модерни детски градини в най-големия жилищен квартал в общината – жк “Спартак”, и село
Джигурово. Подпомогнахме и училищата в подобряването на условията за образование. Не
забравихме туризма, културата, спорта и екологията, утвърждавайки града ни като
предпочитано място за живот и отдих. Немалка част от поставените ни цели са дългосрочни,
някои са в процес на изпълнение, а за други имаме изготвени проекти. Такъв пример е
пречиствателната станция за отпадни води, която се изгражда. Това е най-мащабният проект
за община Сандански до момента.

Кои според Вас са най-големите текущи проблеми, които търсят своето бързо решение

Честите ВиК аварии и натовареният автомобилен трафик в града. Силно амортизираната и
остаряла водопроводна и канализационна мрежа е причината за честите аварии, които
създават неудобства за гражданите. Множеството дупки по пътищата пък затрудняват
шофьорите. И затова общината е изготвила комплексен технически проект за цялостна
подмяна на ВиК мрежата, както и за асфалтиране на улиците в централната градска част и
изграждане на нови тротоари. Силният и натоварен трафик на автомобилите по улиците на
града ни ще бъде облекчен чрез доизграждането на околовръстния път “Южна дъга”,
обособяването на алтернативни маршрути, доизграждането на още нови паркоместа, както и
обособяване на редица улици с еднопосочен режим на движение.

Освен под тежестта на здравна криза заради Ковид-19 управлявахте и в политически
сложна ситуация. Как се справихте като кмет с това?

Най-големите предизвикателства са тези, които възникват неочаквано и изискват спешни
решения. Такова изпитание се оказа пандемията Ковид-19, а залогът бяха безопасността,
здравето и животът на хората. Това наложи да преосмислим нашите приоритети и да
осигурим ресурси за справяне с тежката ситуация, а немалко общински финансови средства
бяха пренасочени към подпомагане на лечебните заведения. Успешната комуникация със
здравните власти бе от основно значение за справянето с тази криза. Главната заслуга обаче
е на медиците и хората на първа линия, които спасяваха човешки животи. На всички тях –
благодарим сърдечно!
След това ни връхлетяха военната, политическата, икономическата и инфлационната криза,
които поставиха изцяло нови предизвикателства пред нас. Реализирането на проектите се
оказа изключително сложно заради непрестанно покачващите се цени. Трябваше да се
борим и за запазването и подпомагането на местния бизнес, и всичко това докато държавата
бе поставена на пауза и без бюджет. Тези повсеместни кризи отново показаха, че
финансовата и институционална децентрализация, свързана с общините, е крайно
необходима. Тя ще осигури допълнителна свобода на действия в обществена полза, както и
допълнителен финансов ресурс, чрез който общините да реализират своите важни проекти.

Вие сте дългогодишен активен читалищен деятел, трайно свързан с културата. Ще
продължите ли да работите за нея?

Ще си позволя да перифразирам една мисъл на проф. Димитър Агура, един от първите
преподаватели в Софийски университет “Св. Климент Охридски”, който имам честта да съм
завършил. Ние сме славен народ, а нашата култура е лостът за бъдещото ни съществуване.
Воден от това, вярвам, че една община без духовен и културен живот не може да
просперира. И затова през изтеклия мандат се стремях Сандански да бъде център и
своеобразна столица на културен и духовен живот. Разширихме и обогатихме културния ни
календар с множество събития – фестивали, концерти, празнични чествания, читалищни и
библиотечни прояви, изложби и форуми на изкуствата. Всички тези събития, организирани и
провеждани с голяма любов и енергия, са пряко свързани и подпомагат местния ни бизнес –
най-вече в сферата на туризма и услугите, защото всяко едно от тях дава принадена
финансова стойност за града и общността ни. И именно заради това ще продължим да
развиваме това непреходно културно богатство.

Related posts

Бум на жилищното строителство в Благоевград и региона

Кой може да гласува на местните избори на 29 октомври?

Аптеките ще получават парите си от НЗОК за лекарства, ако са верифицирани

Leave a Comment