10.4 C
Благоевград
24.04.2024
Новини от ЮгозападаПоследни новини

Благоевградска област на 26-о място позаплати

Спрямо края на първото тримесечие на 2023 г. наетите лица се увеличават в обществения сектор с 0.3% (до 21.9, хиляди), докато в частния сектор намаляват с 1.8% до – 62.8 хиляди.
В края на юни 2023 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение се запазва същият. По сектори в сравнение с края на юни 2022 г. наетите в обществения сектор се учеличават с – 1.5% (или с 0.3 хил.),а в частния сектор намаляват с 0.6% (или с 0.4 хил.).
През второто тримесечие на 2023 г. средната месечна заплата за областта бележи увеличение спрямо предходното тримесечие с 4.6% до – 1 296 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 699 лв., а за частния – 1147 лева. През второто тримесечие на 2023 г. средната брутна месечна работна заплата за Благоевградска област се увеличава с 13.8% в сравнение със съответния период на предходната година.
В сравнение с останалите области на страната през второто тримесечие на 2023 г. област Благоевград заема 26-то място по показател средна брутна работна заплата.
Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 2 697 лв., София – 1 815 лв. и Варна – 1 790 лв., а най-ниска в област Видин – 1 288 лева.

Related posts

Неспазване на дистанция доведе до леко ПТП на АМ Струма

По вариант 7 ще пишат зрелостниците на матурата по БЕЛ

Кога ще са ваканциите и изпитите през новата учебна година

Leave a Comment