21.8 C
Благоевград
15.07.2024
БългарияПоследни новини

Инспекция по труда: Кои са най-честите нарушения на работното място

Контролните органи на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ГИТ) са извършили 35 956 проверки за деветте месеца на годината. Проверени са 30 757 предприятия с над 1 200 000 наети в тях. Общият брой на констатираните нарушения на трудовото законодателство е 175 850, съобщават от ГИТ.

Нарушенията, свързани с разпоредбите за осъществяване на трудовите правоотношения, са 85 781, а тези с осигуряването на здраве и безопасност при работа са 89 252. Акцент в контрола на Агенцията остават отраслите и дейностите, за които анализите посочват, че са високорискови за използване на недеклариран труд и за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. Такива са строителство, селско стопанство, хотелиерство, ресторантьорство и търговия.

По време на проверките са установени 2737 души, работещи без трудов договор. Данните показват, че се повишава разкриваемостта на това нарушение спрямо същия период на миналата година, когато установените случаи на работа без трудов договор са били 2464. Работата без трудов договор не е маловажно нарушение, като санкцията е минимум 1500 лв. Работодателите губят право да участват в обществени поръчки в рамките на три години.

През периода се запазва наблюдаваната от началото на годината тенденция на ръст на издадените разрешения за работа на непълнолетни лица. Издадени са 13 210, което е с 23% повече спрямо същия период на миналата година, когато са били 10 704, съобщиха още от ГИТ.

Увеличил се е броят на случаите, в които инспекторите по труда са спирали обекти, площадки, машини и съоръжения. Тази мярка те са приложили в 371 случая, за разлика от миналата година, когато за същия период е използвана 173 пъти. Тя има превантивен характер и се прилага за отстраняване на нарушения, които създават пряка опасност за живота и здравето на работещите и са предпоставка за тежки трудови злополуки. С всеки акт за спиране може да бъде спасен човешки живот.

Съставените за горепосочения период актове за установяване на административно нарушения са 7833. Сумата на влезлите в сила наказателни постановления и одобрени споразумения е в размер над 10.8 млн. лв. Установените забавени възнаграждения са в размер на над 7.5 млн. лв. След намесата на Инспекцията по труда са изплатени над 5 млн. лв.

На 5 септември от ГИТ обявиха, че започват засилени проверки, насочени към гарантиране изплащането на трудовите възнаграждения на работниците и служителите. Във фокуса на кампанията попадат работодатели, за които в предходни проверки е установено, че бавят изплащането на заплати. За първите седем месеца на годината от всички 66 940 нарушения по трудовите правоотношения, 14 348 са свързани със заплащането на труда, като 2707 от тях се отнасят до задължението на работодателя за начисляване и плащане на трудовите възнаграждения.

Related posts

Мъж с контузен глезен бе спасен под Бъндеришка поляна

Закопчаха измамница, взела 31 000 лв. от благоевградчанин

Очаква се повишение на температурите в края на седмицата

Leave a Comment