21.8 C
Благоевград
15.07.2024
Новини от ЮгозападаПоследни новини

Какви задачи ще има на изпитите в IV, VII и X клас догодина?

По традиция, в началото на учебната година министерството на образованието публикува модели на предстоящото национално външно оценяване по български език и литература, по математика и по чужд език. И тази година ведомството не направи изключение и пусна примерните тестове за НВО в края на IV, VII и X клас за учебната 2023/24 г. Какъв ще е форматът им и за какви промени да се подготвят учениците?

Четвърти клас

По български език четвъртокласниците, както и досега, ще имат диктовка с езикови задачи с избираем отговор; текст за четене с разбиране и тестови задачи към него – с избираем и със свободен отговор; както и речева задача с творчески характер, изискваща свободен отговор. За решаването им ще имат общо 60 минути.

Диктовката ще е с обем до 60 думи. Текстът, записан на аудио файл, ще се прочете последователно три пъти – за възприемане, за писане и за самопроверка. Езиковите задачи към нея ще са с избираем отговор (само един верен от три) и ще са насочени към базови компетентности, свързани с приложния характер на езика. Текстът за четене с разбиране ще е с до 10 задачи, а задачата с творчески характер може да е свързана със създаване на кратък текст със свободен отговор на въпрос; редактиране на текст; създаване на кратък текст по картинка в размер от 3 до 6 изречения и др.

Сред посочените примерни задачи с избираем отговор е например: „Коя дума е сложна“ – „риболов“, „разписание“ или „преразказ“. Задача с кратък свободен отговор пък би могла да бъде: „Как графиня Ревност е навредила на Алекс?“. За създаването на текст по картинка са предвидени и опорни думи (например зоопарк, шапка, изненада), както и въпроси, които да помогнат на децата да опишат какво виждат – например: „Какво се случва?“, „Къде се развива действието?“, „Как завършва случката?“ и др.

По математика четвъртокласниците ще имат тест от 25 задачи, от които 18 с избираем отговор, 5 – с кратък свободен отговор, 1 задача с разширен свободен отговор и 1 текстова задача с 3 разширени свободни отговора (с три подусловия). При решаването им те трябва да покажат знания за принципа на образуването на редицата на естествените числа, умения за смятане – събиране, изваждане, умножение и деление, знания за намиране на неизвестно число, знания за мерни единици, умения за действия с еднородни именувани числа, за намиране обиколка на геометрична фигура и на лице на правоъгълник и др.

Например учениците може да бъдат питани какво показва цифрата 7 в записа на числото 56 789 012 – броя на хилядите, на стохилядите или на десетохилядите. Сред задачите им ще има такива за пресмятане на числови изрази (например 8.111 – 111. 6 5.3), за изчисляване на броя на участниците във фолклорен фестивал при дадени бройки на певци (857), които са с 350 повече от инструменталистите, и танцьори – 2 пъти повече от певците, или пък за намиране на площта в кв. м на засадени хризантеми в градина, на която са дадени размерите, а половината от нея е засадена с рози.

Седми клас

Най-много промени ще има при седмокласниците. Времето за решаване на първия модул от тестовете им се увеличава от 60 на 75 минути. Така общото времетраене и на двата изпита – по български език и литература и по математика, става 165 минути.

По български език тестът ще е с общо 26 задачи. 18 от тях ще със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен; 6 задачи ще са с кратък свободен отговор; 1 задача – с разширен свободен отговор; и 1 задача за създаване на текст.

За първия тип задачи е даден следният пример: „Какви качества проявяват и баба Илийца, и Македонски, докато преодоляват изпречилите се по пътя им препятствия?“, а възможните отговори са: а) доверчивост и физическа сила; б) силна воля и жертвоготовност; в) лукавство и съобразителност; г) примиреност и упоритост.

Сред другите задачи може да има такива за преобразуване на подчертана част в подчинено изречение, за записване накратко какво внушават дадени стихове (в случая от „Опълченците на Шипка“) и др. Последната им задача е да напишат подробен преразказ на неизучаван текст от името на неутрален разказвач/от името на посочен герой.

Задачите по литература ще са върху задължителното учебно съдържание, свързано с творби от българската литература и включено в учебните програми за V, VI и VII клас. Учениците ще трябва добре да познават: „Хайдути“ (Хр. Ботев), „Хубава си, моя горо“ (Л. Каравелов), „Отечество любезно, как хубаво си ти!“ (Ив. Вазов), „Косачи“ (Елин Пелин), „Художник“ (В. Ханчев), главите „Представлението“ и „Радини вълнения“ от „Под игото“ (Иван Вазов), „Братчетата на Гаврош“ (Хр. Смирненски), „Серафим“ (Й. Йовков), „Стани, стани, юнак балкански“ и „Вятър ечи, Балкан стене“ (Д. Чинтулов), „На прощаване в 1868 г.“ (Хр. Ботев), „Немили-недраги“ (Ив. Вазов) – І, ІІ, ІІІ, V, X глава, епилог, „Една българка“ (Ив. Вазов), „Опълченците на Шипка“, (Ив. Вазов), „Българският език“ (Ив. Вазов), „До Чикаго и назад“ (Ал. Константинов), „Бай Ганьо“, „Невероятни разкази за един съвременен българин“ (Ал. Константинов) – „Бай Ганьо пътува“, „Неразделни“ (П. Славейков), „Заточеници“ (П. Яворов), „По жътва“ (Елин Пелин) и „По жицата“ (Й. Йовков).

По математика две от задачите от изпита за VII клас, които досега са били с отворен отговор, стават с избираем. Така тестът отново остава с 23 задачи, които ще трябва да се решат за 165 минути. 20 от задачите ще са със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен, а три – със свободен отговор, като учениците тук трябва да опишат и да аргументират изпълнението на определена математическа задача с аналитико-синтетичен характер.

В една от дадените задачи е показан правоъгълен триъгълник с ъгъл 30 градуса и страна 4 см, като симетралата на едната страна пресича другата в дадена точка, като от учениците се изисква да намерят размера на втората симетрала. В друга примерна задача пък е представено на диаграма времето в минути, за което всеки от двама оператори на машина сам почиства пода на спортна зала. От седмокласниците се иска да посочат времето, за което двамата оператори заедно ще почистят 25% от площта на пода, като изберат един от 4 възможни отговора.

Ако искат да тестват знанията си, могат да се пробват и на задачата за виенско колело с диаметър 30 м, монтирано на централния площад в населено място. Посочена на чертеж точка M, която е центърът на колелото, е на 21 м над повърхността на площада. Учениците трябва да посочат на колко метра над площада е най-високата точка на виенското колело, избирайки верния отговор от дадени 4 възможности.

Изпитът по чужд език в края на VII клас, който не е задължителен, ще включва компоненти за слушане, за четене и за писане, времето за всеки от които ще е 20 минути. Първият ще е с общо 10 задачи с избираем отговор. Учениците ще слушат три кратки информации по два пъти, като към всяка има по една задача с избираем отговор, три кратки разговора – по един път, и интервю – по два пъти, след което ще трябва да отговорят на въпроси. Задачите на четене ще са 10, седем от които с избираем отговор и три с кратък свободен отговор. В последните 20 минути учениците ще трябва да създадат писмен текст.

Десети клас

Десетокласниците трябва да се подготвят за тест по български език от общо 21 задачи, които трябва да се решат за 90 минути. 13 са с избираем отговор, 5 – с кратък свободен отговор, 1 задача е за редактиране, 1 – с разширен свободен отговор (формулиране на теза или на антитеза) и 1 задача за създаване на текст (резюме, заявление или CV). Сред задачите ще има такива за определяне на даден подчертан израз – дали е пародия, символ, метафора или сравнение, за преобразуване на изречения, като се използва деятелен залог и др. От учениците може да се изиска да формулират в текст от 3-4 изречения собствена теза на дадена тема (например „Човекът и неговото наследство“) или пък да предадат в резюме съдържанието на даден текст.

По математика за час и половина десетокласниците ще имат 5 задачи с избираем отговор, с четири възможни отговора, един от които е правилен, и 2 задачи с разширен свободен отговор, за решаването на които ученикът трябва да представи в писмен вид необходимите обосновки. В една от примерните задачи е посочено, че във фирма работят 7 работници със заплати по 1250 лв., двама специалисти със заплати по 1820 лв. и един ръководител със заплата 2360 лв. От учениците се иска да посочат средната заплата във фирмата, избирайки един верен отговор от дадени 4 (1250 лв., 1475 лв., 1810 лв. или 1820 лв.).

На НВО-то по информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности десетокласниците също ще имат 90 минути – за тест от 21 задачи. 10 от тях ще са с избираем отговор, с четири възможни отговора, от които един е верен; 5 – с избираем отговор, с четири възможни отговора, от които два са верни; 5 – със свободен отговор и 1 практическа задача.

Сред посочените въпроси са например коя от изброените операционни системи е с отворен код (Microsoft Windows, Apple macOS, Ubuntu Linux или Oracle Solaris), кое устройство защитава компютъра от прекъсване на електрозахранването (UPS, UDP, FTP или ASP), какво е основното предназначение на европейския регламент GDPR, по какъв начин може да бъдат прехвърлени снимки от мобилен телефон към компютър, който не трябва да се свързва към интернет (облачно хранилище, WiFi, USB кабел или Ethernet).

Сред задачите има и любопитни практически казуси, които изискват от учениците критично мислене. Например: „Иван среща публикация за обявена грипна ваканция. Без да прочете и провери статията, той я споделя възторжено. По-късно той разбира, че все пак утре е на училище, а публикацията се оказва, че е от предната година“. Търси се кой от критериите за достоверност не е спазен – достоверност, пълнота, обективност или актуалност.

Резултатът от НВО по ИТ за измерване на дигитални компетентности в края на Х клас се вписва в удостоверението за завършен първи гимназиален етап и при условие че ученикът е получил минимум 50% от максималния брой точки на изпита, се записва и постигнатото ниво в съответствие с Европейската референтна рамка за дигиталните компетентности.

В края на Х клас учениците могат да се явят по желание и на НВО по чужд език, като могат да изберат и ниво – А1, А2, B1.1 и B1, в зависимост от подготовката, която имат. Тестовете съдържат части за четене, слушане, писане и говорене.

Related posts

Облачно и дъждовно време

18-годишно момче подпали входна врата на жилищен блок в Кюстендилско

Лекар: България до ден-днешен е на челни нива по смъртност от COVID-19

Leave a Comment