21.8 C
Благоевград
15.07.2024
Новини от ЮгозападаПоследни новини

Нова заповед на МОН за COVID-19

Министерството на образованието и науката (МОН) издаде нова заповед за мерките за противодействие на COVID-19 в образователните институции. Документът е подписан от заместник-министър Емилия Лазарова и е адресиран до директорите на образователните институции и началниците на регионалните управления на образованието.

В заповедта се посочва, че на този етап не е предвидено въвеждане на противоепидемични мерки за различни образователни институции, включително висши учебни заведения.

При регистриране на потвърден случай на COVID-19 и неговите близки контактни лица към настоящия момент се прилагат разпоредбите на чл. 61 от Закона за здравето. Всеки болен от COVID-19 се поставя под задължителна изолация за период от 7 дни с предписание, издадено от директора или от упълномощен от него заместник-директор на съответната регионална здравна инспекция.

Неговите близки контактни лица, в т.ч. съученици и преподаватели, се поставят под задължителна карантина за период от 5 дни от датата на последния контакт с болен от COVID-19, отново с предписание, издадено от съответната регионална здравна инспекция.

От основно значение продължава да е провеждането на хигиена на ръцете от ученици, педагогически и непедагогически персонал и нейното утвърждаване като основна хигиенна мярка, независимо от разпространението на COVID-19.

Освен това, правилното провеждане на ежедневно проветряване, почистване и дезинфекция на повърхности и осъществяването на постоянен контрол от отговорните лица в училищата също спомага за намаляване на регистрираните случаи на заразни заболявания в организираните колективи.

При завишаване на броя на заболелите, респективно карантинираните лица в училища в дадено населено място, по преценка на директорите на училищата образователният процес може да се организира по начин, който да ограничава взаимодействието между отделните паралелки с цел намаляване на възможността за предаване на инфекции.

При необходимост следва да се търси съдействие от регионалните здравни инспекции.

В Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО) е актуализирана номенклатурата с нормативно регламентираните основания за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда. Моля, непосредствено след получаване на акта или заявлението (за отделен ученик в ОРЕС до 30 дни) за преустановяване на присъствения образователен процес в училището, да отразите промяната в организацията на обучение, като впишете и номера на заповедта.

В заповедта се обръща внимание, че поради отмяна на извънредната епидемична обстановка от март 2022 г., към настоящия момент прилагането на разпоредбите на чл. 115а, ал. 4 от Закона за предучилищно и училищно образование е незаконосъобразно.

Какво означава това за учениците?

За учениците основната промяна е, че присъственото обучение остава засега единствената форма на обучение. При засилване на COVID-19 мерките обаче могат да се адаптират, като например:

различно начало на учебните занятия и на различен график за междучасията
провеждане на повече занятия навън, когато е възможно
ограничаване на ползването на кабинети от различни класове/паралелки, хранене по график и други
Възможно е също така да се наложи преминаване към обучение от разстояние в електронна среда, но това ще става само при изрично решение на директора на училището и със съдействието на регионалната здравна инспекция.

Related posts

Атанас Стоянов: Сандански е общият ни дом, ще продължим да го развиваме заедно!

Санданският полицай К. Попов, обвинен за закана за убийство към бившата му жена, пуснат на свобода срещу 4000 лв. гаранция

Арест за шофьори с оръжие и нелегални дърва

Leave a Comment