31.3 C
Благоевград
22.07.2024
Новини от ЮгозападаПоследни новини

Областната здравна карта на Благоевград е готова, вижте какво включва

На свое заседание днес Комисията по изработването на Областна здравна карта на област Благоевград прие окончателния й вариант. Председател на комисията е областният управител на област Благоевград – Мария Димова.

За целта министърът на здравеопазването назначи комисия с представители на Регионална здравна инспекция, Районна здравноосигурителна каса, Районна колегия на българския лекарски съюз, Районна колегия на българския зъболекарски съюз, Регионална колегия на българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, представителни организации за защита на пациентите и представители на всички общини в област Благоевград.

Работата на комисията е съгласно Методика, утвърдена от Министъра на здравеопазването, като основна цел на Областната здравна карта е прецизното идентифициране и планиране на потребностите на населението на област Благоевград от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ. Срокът за работа на Комисията е 30 септември 2023 г.

Областните здравни карти се създават след оценка на потребностите от спешна, първична и специализирана извънболнична и болнична помощ, броя на лекарите в болнична, доболнична и извънболнична помощ, лекарите по дентална медицина, специалистите по здравни грижи, както и броя легла за болнично лечение за всички общини на територията на областта.

Областната здравна карта на Благоевградска област регламентира необходимия брой болнични легла по видове, необходими за задоволяване на потребностите на населението на областта от болнична медицинска помощ, както и видовете болнични заведения и структури, в които те се разкриват. Общият брой на активните болничните легла е 1851, от които 1413 са в публичните лечебни заведения и 367 в частния сектор, а съгласно новото предложение по здравната карта общият брой на поисканите болнични легла е 2 251.

Регламентираните с Областната здравна карта брой легла за болнично лечение и осъществяваните медицински дейности по видове и разпределението им по лечебни заведения и по нива на компетентност на съответните структури в областта е с цел осигуряване области на действие на болниците оптимални в гео-демографски аспект и на здравните потребности на населението от качествена и достъпна медицинска помощ при максимално ефективно използване на наличните материални и човешки ресурси.

Приетите предложения за разпределение на брой легла по видове в област Благоевград са максимално оптимални и ефективни. Посредством тях ще се гарантира равнопоставеност и достъп до здравни услуги за цялото население в област Благоевград.

На базата на областните здравни карти ще бъде изготвена Национална здравна карта, която ще определи структурата на здравната мрежа, адаптирана към потребностите на населението и гарантираща равнопоставен достъп до здравни услуги.

Related posts

ЦИК: Няма да се сумират данните от хартиеното и машинното гласуване

ПСС: Добри са условията за туризъм в планините

Колективна изложба на 11 български автори, живеещи в САЩ, ще отбележи 120 години от установяването на дипломатически отношения между България и САЩ.

Leave a Comment