14.6 C
Благоевград
16.04.2024
Новини от ЮгозападаОбществоПоследни новини

Община Банско увеличи парите за инвитро процедури

На редовното си заседание вчера, Общински съвет Банско обсъжда и прие решения по 25 точки в дневния ред.

Съветниците одобриха отчета за изпълнението на приходите и отчета на изпълнението разходите на общинския бюджет за 2022 г. Приета беше също информацията за текущото изпълнение на бюджета на Община Банско за първото полугодие на настоящата година, както и изпълнението на сборния отчет на средства от ЕС, извънбюджетни сметки и фондове.

На заседанието бяха разгледани и приети отчета за изпълнение на Програмата за развитие на туризма за 2022 г. и проекта за Програма за 2023 г.
С мнозинство бяха одобрени годишните финансови отчети за 2022 г. на „Общински паркинги и гаражи-Банско“ЕООД и на „Топлоснабдяване Банско“ЕООД.
Общински съвет даде съгласие Община Банско да кандидатства с проектно предложение „Да поканим природата в нашите градове“ по програма INTERREG VI-A IPA България-Северна Македония 2021-2027 г. за архитектурно-художествено и ландшафтно оформление на паркови територии по поречието на река Глазне.

Наредбата за платено паркиране на МПС на територията на община Банско претърпя промяна, в резултат на която автомобилите и мотоциклетите с електрически двигатели и зелени регистрационни номера ще могат да паркират безплатно в зоните за почасово платено паркиране.

Извършена беше промяна в Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи с репродуктивни проблеми от Община Банско. Съгласно решението, финансовото подпомагане с общински средства се увеличава от 2000 на до 5000 лв. за едно кандидатствало семейство.
Община Банско ще подпомогне със 7000 лв. МБАЛ-Разлог АД за закупуване на автоматично устройство за запис на образни изследвания в дигитален формат, решиха съветниците.

С друго свое решение те ограничиха изграждането на фотоволтаични електроцентрали върху свободни терени в границите на жилищните квартали и курортни зони в населените места на община Банско. Това ще намери отражение в промяна на Наредбата за специфичните изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на община Банско.

Общинският съвет гласува отпускане на средства за изграждане на система за видеонаблюдение в ДГ „Мечо Пух“ гр.Добринище и за финансово стимулиране на Георги Цветков, Благой Тодев и Катерина Юнчова.

Related posts

Войната в Израел удря сериозно туризма в Банско,браншът спешно търси пазарна ниша в страната,Скандинавия и Балканите

62-г. жена от Рила призна, че с неверни данниизточила над 160 000 лв

Жителите на община Белица ще демонстрират местната кухня, продукция и традиции на празника „С любов и вяра в общите ценности“

Leave a Comment