17.9 C
Благоевград
18.06.2024
Новини от ЮгозападаПоследни новини

Предлагат промени в платения отпуск

Промени в платеният отпуск се предлагат с изменения на Наредбата за работното време, почивките и отпуските, качени за обществено обсъждане.

Предвижда се служителите в социалните услуги да имат право на удължен платен годишен отпуск. Предлага се 36 дни платен годишен отпуск да имат а педагозите, специалните педагози и социалните педагози, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги за деца и интегрирани здравно-социални услуги за деца, като се запазва правото на този размер на удължения платен годишен отпуск и на възпитателите, педагозите и специалните педагози в домовете за медико-социални грижи за деца и в детските ясли.

26 работни дни пък ще бъде отпускът на основните специалисти, осъществяващи дейности по ръководство и предоставяне на социални услуги, служителите, пряко ангажирани с обслужването на потребителите на социалната услуга, както и препоръчителните специалисти, които работят на трудов договор и на пълно работно време, предаде Pariteni.bg.

30 работни дни отпуск на година ще ползват тези, които управляват дейността по предоставяне на социални услуги, като се запазва съществуващото към момента право на този размер на отпуска и на директорите (управителите) на домовете за медико-социални грижи за деца и на детските ясли.

Други промени касаят отпускът при бременност и раждане, като се предлага той да може да се ползва от един от родителите на майката или на бащата след навършване на 6-месечна възраст на детето.

Както бащата на детето, така и неговите баба или дядо, следва да подадат до предприятието, в което работят, писмено заявление-декларация по образец, към което се прилага копие от удостоверението за раждане на детето. Предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението-декларация, а ако лицето няма право на отпуск, предприятието е длъжно да го уведоми за това незабавно, като мотивира отказа си.

В следващите алинеи на разпоредбата се правят изменения, така че и родителите на майката или бащата на детето да могат да прекратят ползването на отпуска по тяхно желание, да са длъжни да уведомят предприятието за настъпването на обстоятелства, които водят до прекратяване ползването на прехвърления отпуск.

Новите правила ще важат и за осиновители, като те могат да прехвърлят платения отпуск за отглеждане на дете на родителите на майката и бащата след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване на един от родителите на осиновителката или осиновителя.

Related posts

Мъж се опита да подкупи катаджия, задържаха го

Арестуваха мъж за побой на своя позната

Протест и блокада на Е-79 и в Кресна

Leave a Comment