31.3 C
Благоевград
22.07.2024
Новини от ЮгозападаОбществоПоследни новини

Председателят на Общински съвет Радослав Тасков определи Бюджет 2023 година на Община Благоевград като балансиран

Председателят на Общински съвет Благоевград РадославТасков даде редовната си пресконференция предипредстоящото заседание на местния парламент, коeто щесе проведе на 25 август от 09:30 часа в зала „22-ри Септември“. 

В предварителния дневен ред на утрешното заседание савключени 61 точки. Сесията на Общински съветБлагоевград ще започне с полагането на клетва от новобщински съветник, а именно Димитър Урдев отЗемеделски съюз „Александър Стамболийски“. Той влизав местния парламент на мястото на Валентина Шаркова, чиито права на общински съветник бяха предсрочнопрекратени. 

Веднага след като новия общински съветник положи клетва, следва да бъдат попълнени комисиите, в които преди това е била г-жа Шаркова. 

В дневния ред е включено също предложение от кмета наОбщина Благоевград Илко Стоянов, с коeто се иска създаването на „HIGH-TECH PARK BLAGOEVGRAD”. 

Точката, която се очаква да предизвика най-сериознидебати е под номер 5. Тя е свързана с приемането нагодишния бюджет на Община Благоевград за 2023 година, който г-н Радослав Тасков определи като „балансиран с оглед на всичко, което се случва“. 

„Безпрецедентно е това, което се случва – Общинскисъвет да приема бюджет в края на август.  Държавенбюджет се приема до края на календарната година, следкоето Общински съвет приема бюджет до края на януари. Благодарение на едно решение на Общински съвет от 9-ти март и приемането на разчети, позволи гражданите да неусетят кризата със забавянето“, обясни Радослав Тасков. 

Той подчерта, че един общински бюджет няма как даудовлетвори исканията и очакванията на всички, особенос оглед политическата криза и високите нива на инфлацияпрез последните няколко години. 

„По време на общественото обсъждане на бюджета сезаговори за дефицит. Категорично искам да кажа, че в един общински бюджет няма как да има дефицит попростата причина, че има определени средства, които сеформират от държавните делегирани дейности и отместните приходи. Разходите, които правим в рамките нафинансовата година са определени спрямо тези приходи“, подчерта той. 

Предложенията, включени в дневния ред на предстоящотозаседание, са разгледани от постоянните комисиите къмместния парламент. Дневният ред е одобрен наПредседателския  съвет към Общински съвет Благоевград.

Related posts

Срещу мъжа, нападнал кмета на Струмяни, са подавани множество жалби

МОН: Спекулациите с изучаването на българския език са вредни и опасни

Шофьор блъсна пешеходка на кръстовище в Благоевград

Leave a Comment