10.4 C
Благоевград
24.04.2024
Новини от ЮгозападаОбществоПоследни новини

Рекорден наплив на кандидати за учителив Благоевград, по 30 се конкурират за едно място

Рекорден наплив на желаещи да започнат работа като учители в Благоевград констатира
репортер на „Струма“, тенденцията бе потвърдена и от директори на благоевградски училища.
По традиция началото на септември е най-динамичният период за търсене на учители, като
сайтът на Регионалното управление на образованието изобилства с обяви за различни длъжности
за педагогически и непедагогически специалисти. Така например в 9-о ОУ „П.К. Яворов“ за
предстоящата учебна година сформират с една повече, или две подготвителни групи за обучение
на деца на 6-годишна възраст. Реализират и заявената паралелка с първокласници, като от
училището разширяват екипа с учител в група за целодневно обучение /1-4 клас/.
„За обявеното място за начален учител има 21 кандидати. Прави ми впечатление, че
преобладаващата част са млади хора, които искат да постъпят в системата на образованието. Не
сме обявили като критерии наличие на стаж, защото това би било дискриминационно, а и
младите хора все пак трябва да започнат отнякъде“, коментира директорката на 9-о ОУ –
Благоевград Василка Величкова. Тя допълни, че мястото е за учител в занималнята на 1 клас,
като в първия етап по подбора училищна комисия ще разгледа документите на кандидатите.

Истинско оживление цари и в 11-о ОУ „Христо Ботев“, където вчера предиобед директорката
Радка Ризова лично преброи колко души са подали документи за обявените два пълни щата и две
половинки. В училището вече няколко години реализират успешен прием на три паралелки
първокласници, вместо предишните две. Така в начален етап има общо 12 паралелки.
Петокласниците също ще са три паралелки, като увеличаването на децата води и до повече
часове и съответно разкриване на нови работни места.
Първоначално от 11-о ОУ обявиха 0.5 щат за учител по математика и информационни технологии,
като за мястото е имало 11 желаещи. Вчера до 16 часа бе срокът за подаване на документи за
начален учител и учител по компютърно моделиране – по едно работно място и за учител по
георафия и БЕЛ с 0.5 норматив, или по половин щат.
„Конкретно за начален учител към момента има 19 кандидати, но имайки предвид, че срокът все
още не е изтекъл, а и по електронната поща продължават на пристигат документи, очаквам до
края на деня броят на желаещите да достигне 30”, прогнозира Р. Ризова и допълни, че за
останалите позиции също има немалко желаещи. За половиния щат по български език и
литература кандидатите бяха 12, по компютърно моделиране и ИТ в прогимназиален етап имаше
вече 7 подали документи. Също 7 бяха и по география, и то при положение че оставаше почти
цял работен ден за подаване на документи.

Директорът на 11-о ОУ обясни, че съгласно разработената процедура след изтичането на срока
първо ще бъдат разгледани документите, а след това тя, както и членовете на училищната
комисия ще се срещнат и ще интервюрат кандидатите, преминали през първия етап, тоест през
подбора по документи.
„Мога да кажа и че като част от процедурата държим на обратната връзка и уведомяваме по
телефона или чрез имейли всеки един от кандидатите дали е одобрен, или не. Все пак хората
трябва да знаят и да бъдат информирани“, сподели Р. Ризова и издаде в аванс, че ако учителите
по БЕЛ и география, които ще бъдат назначени сега на половин щат, оправдаят гласуваното им
доверие, то през следващата учебна година ще бъдат преназначени на цял щат, защото тогава и
шестокласниците ще бъдат три паралелки.
Големия интерес към учителската професия потвърди и Сергей Биров, директор на 8-о СУ, което
е базово училище на Югозападния университет и има сключен меморандум за сътрудничество с
Факултета по педагогика. Всеобщото мнение и коментари са, че в последните години все повече
хора, включително и такива с висше образование в различни професионални направления, се
ориентират към учителската професия. В неофициални разговори преподаватели са
коментирали, че вече не е изключение, а по-скоро тенденция в големите потоци като
предучилищна и начална училищна педагогика да има студенти на по 40-50 години. Те са сред
най-добрите и мотивираните, тъй като са осъзнати и целеносочено са направили своя избор да
учат за учители в начален етап и в детските градини.
„Една от основните причини за засиления интерес към учителската професия е, че към
настоящия момент заплащането в системата на образованието съответства на спецификата на
труда“, анализира С. Биров.

Както „Струма” писа, миналия месец при подписване на анекса към колективния трудов договор
от МОН обявиха, че стартовата брутна заплата за млади учители става 1709 лв. със задна дата от
1 януари.
Директорът на 5-о СУ Мария Котева пък изрази надежда желаещите да влязат в системата на
образованието да не са водени само от финансови мотиви, а наистина да приемат учителската
професия като призвание. В 5-о СУ още през месец юли бе обявено място на начален учител и
имаше 30 кандидати. Изтече и срокът за подаване на документи за учител по физическо
възпитание и спорт, като за този щат има 31 кандидати.

„Не мога да кажа дали е някакъв рекорд, но наистина има наплив, и то сериозен“, констатира М.
Котева.
Вчера до 16 часа бе срокът за подаване на документи за учител по информационни технологии,
като до 12 часа на обяд имаше 7 желаещи. За половинката работно място за учител по
изобразително изкуство кандидатите бяха 8, за учител по БЕЛ на половин щат документи бяха
подали 14 кандидати. В 5-о СУ имаше и място за учител по химия и физика и въпреки че
позицията е по заместване – до края на календарната година, тоест за три месеца, желаещите са
7.
По повод процедурата и подбора от ръководството на 5-о СУ уточниха, че не са поставяли
ограничения относно образователния ценз и позициите са били отворени както за придобилите
ОКС /образователно-квалификационна степен/ „бакалавър“, така и за „магистър“ по
съответната специалност и професионално направление, като е нямало изисквания за пол и
предишен професионален опит.
Все повече училища обаче не могат да намерят учители по биология и всъщност това са
единствените специалисти, които са кът, поне в Благоевград. Основната причина е, че в
изключително широкия спектър квалификационни характеристики и учебни планове в
Югозападния университет не подготвят такива кадри. Така например от 8-о СУ търсиха на
половин щат учител по компютърно моделиране. И въпреки че предметът е нов, се явиха 5-има
кандидати, още повече че в ЮЗУ има такава магистърска програма.

По сходен начин процедираха и в Националната хуманитарна гимназия в Благоевград. Там имаше
обявени 244 часа по билогия, но нямаше нито един желаещ и всъщност „дупката“ ще покрие
титулярят по този предмет, който ще вземе часовете като лекторски.
„Обявихме място за учител по билогия, но все още никой не е кандидатствал“, сподели в
понеделник директорът на СУ „Иван Вазов“ в квартал „Струмско“ Методи Андонов и изрази
надежда, че все пак до края на посочения срок ще се появи кандидат.

Източник: struma.bg

Related posts

Благоевградчанин и столичанин застават пред съдаза шофиране пияни

ЦИК: На балотажа в неделя ще може да се гласува и с машини

ДЕТСКАТА ТЕАТРАЛНА ШКОЛА към Драматичен театър „Никола Вапцаров“ – Благоевград очаква своите нови кандидати за учебната 2023/ 2024 година.

Leave a Comment