21.8 C
Благоевград
18.06.2024
Новини от ЮгозападаПоследни новини

Удостоверенията за българско гражданство ще се получават на официална церемония

Народните представители приеха на първо четене три законопроекта за изменения на Закона за българското гражданство. Предлагат се редица промени, сред които придобиване на българско гражданство чрез натурализация, както и лицата получили българско гражданство да получават съответния документ на официална церемония и решението да се обнародва в „Държавен вестник“.

Първият законопроект е внесен от Радомир Чолаков и с него се цели да се запълни празнота в Закона за българското гражданство. Предлага се всички укази, с които се предоставя, възстановява, освобождава или лишава от българско гражданство, да се обнародват в „Държавен вестник“, като по този начин ще се даде възможност обществото да бъде информирано. Предвижда се и лицата, придобили българско гражданство, да получават удостоверенията на специална официална церемония.

Вторият законопроект е внесен от Костадин Костадинов и група народни представители и с него се цели да се прецизира правната уредба, регулираща придобиването на българско гражданство чрез натурализация. Със законопроекта се предлага да се въведе изискване за чисто съдебно минало на кандидата за българско гражданство не само в България, но и в държавата му на произход, респективно в държавата на пребиваване. Предлага се съкращаване на срока за представяне на документите за освобождаване от друго гражданство, както и уеднаквяване на условията за придобиване на българско гражданство при сключване на брак с български гражданин, като се въвежда изискване за тригодишен срок на съжителство, който да бъде приложим във всички случаи и при наличието на данни, че бракът е фиктивен, българското гражданство да се отнема. Предвижда се отпадане на изискването при кандидатстване за българско гражданство на основание български произход възходящият роднина от български произход да е починал като български гражданин. Въвежда се като задължително условие за всички случаи на натурализация владеенето на българския език и се прецизира възможността за получаване на българско гражданство при интерес за Република България или когато лицето има особени заслуги към нея.

Предлага се отказът от българско гражданство да се допуска само ако лицето е погасило всичките си публични задължения към Република България и се въвежда изискване кандидатът за българско гражданство по натурализация да отговаря на законовите изисквания и към момента на издаване на указа за българско гражданство.

Третият законопроект е внесен от Николай Алгафари и група народни представители и с него се създава възможност за придобиване на българско гражданство по натурализация, когато лицето е подало молба за освобождаване от досегашното си гражданство, но не е възможно да се освободи от него по причини, за които не отговаря. Вносителите уточняват, че това са лица, които по принцип имат право да получат българско гражданство, но е необходимо да се освободят от другото гражданство, което имат.

Източник:БГНЕС

Related posts

Разследват палеж на кола в Банско

На “Герена” водят преговори за двама нови, чакат развитие тази седмица

admin

Акция „Дрога“ прати 27-годишен кюстендилец в ареста

Leave a Comment