6.8 C
Благоевград
19.04.2024
Новини от ЮгозападаПоследни новини

Комисия в РУО оцени училищните директори в Пиринско за определяне размера надиференцираното заплащане

С разработени нови карти с критерии и показатели спрямо спецификата на образователните
институции, комисия в РУО оцени резултатите от труда на училищните директори в Пиринско. С
оглед на обективността и прозрачността на оценяването, на базата на което се определя и
размерът на диференцираното заплащане на школските шефове, репортер на „Струма“ бе
поканен и имаше възможност да присъства на самата процедура. В продължение на седмица
комисии, съставени от експерти от РУО и представител на съответната общинска администрация
/за общинските училища/, детайлно разглеждаха и анализираха работата на директорите.
Началникът на отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно
обслужване” Красимира Тодорова коментира, че са разработени общо 10 вида карти за
отделните училища – начални, основни, обединени, средни, профилирани и професионални
гимназии. Отделни показатели с критерии към тях има и за спортно училище, общинско
общежитие, центровете за специална образователна подкрепа и регионалния център за подкрепа
на процеса на приобщаващото образование.
„Всяка една карта е съобразена със спецификата на конкретния вид училище, като показателите
са съгласно Наредба №4 за нормиране и заплащане на труда в институциите в системата на
предучилищното и училищното образование“, уточниха от комисията.
По времето, когато течеше оценяването на училищата в община Петрич, в стаята като част от
комисията бе и зам. кметът по хуманитарни дейности на общината Нина Попова.
При оценяването максималният брой точки е 100, като показателите са обособени в 10 групи с
отделни критерии. Най-много – 20 точки, носи първият показател – „Планиране, организация и
контрол на образователно-възпитателния процес”, където в картите за средните училища се
оценяват организирането и провеждането на националните външни оценявания и държавните
зрелостни изпити, ефективността на политиките за повишаване на резултатите от НВО и ДЗИ,
организирането на други форми на обучение, различни от дневната, реализиране на обучение в
паралелка за придобиване на професионална квалификация…
„Идеята ни бе да се разработят различни карти, които в максимална степен да отговарят на вида
и спецификата на съответното училище“, каза началникът на РУО Ивайло Златанов и изтъкна, че
при диференцираното заплащане до голяма степен се акцентира на резултатите на учениците. В
този смисъл обект на оценяването е и как учениците в съответното училище са се представили
на НВО в 4, 7, 10 клас и ДЗИ. Съществени елементи са и взаимодействието с институциите,
приобщаващото образование, резултатите от работата по механизма за обхващане и задържане
на деца и ученици в образователната система.

„Директорите, който не са оценени с максималния брой точки, е логично да положат по-големия
усилия, за да може и резултатите да бъдат по-добри“, каза Ивайло Златанов.

Източник:struma.bg

Related posts

Предимно слънчево време

ЦИК подготвя машините за втория тур

Полицията задържа мъж с кокаин в Кюстендил

Leave a Comment